ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Skog


Läs mer

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Skog

Världsnaturfonden WWF är en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. Vi kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten och för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. För att nå våra mål jobbar vi såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt samarbete med civilsamhälle och företag runt om i världen. WWF finns i över 100 länder, har fler än fem miljoner supportar och...


Läs mer

Fiskarhedens Trävaru AB

Fiskarhedens Trävaru AB

Skog

Fiskarheden är ett av Sveriges största privata sågverk. Vi är också ett av de modernaste. Sågen ligger bara ett stenkast från Vasaloppsstarten i Transtrand i Dalarna. Med 125 anställda är Fiskarhedens Trävaru AB det största industriföretaget i Malung-Sälens kommun. Varje år producerar vi mer än 350 000 kubikmeter prima furuvirke. Mer än 90 procent av vår produktion har köpare utanför Sveriges gränser. Hållbarhet i stort och smått genom hela produktionskedjan är mycket viktigt för oss....


Läs mer

Ingarps Trävaror AB

Ingarps Trävaror AB

Skog

Ingarps Trävaror AB är ett modernt sågverk i södra Sverige med 80 anställda som kombinerar den senaste teknologin med gedigen kunskap och känsla för trä. Företaget har sedan starten 1947 varit i samma familjs ägo. Ingarps Trävaror AB står för hela produktionskedjan från avverkning till transport av sågat och förädlat virke. 60 procent säljs på den svenska marknaden, resten exporteras. Exportmarknaden består av bl.a Danmark, Tyskland och Holland samt Mellanöstern och Nordafrika.


Läs mer

AB Karl Hedin

AB Karl Hedin

Skog

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Väst-/Mellansverige och Estland. Företaget grundades 1917 och har idag ca 1000 anställda och en omsättning på drygt 4 miljarder kronor. Produktionen är totalt cirka 700 000 m³sv, varav 180 000 m³ utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 78 000 m³ emballageprodukter. AB Karl Hedin har fem sågverk – två i Estland samt tre i Sverige. AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med råvara. AB...


Läs mer

Acre Skogstjänst AB

Acre Skogstjänst AB

Skog

ACRE Skogstjänst AB är en helhetsleverantör av skoglig kompetens för infrastruktur. Vårt fokus ligger mot kraftindustri och järnväg men även mot den privata marknaden. Vi erbjuder spjutspetskompetens till våra kunder, allt ifrån intrångsvärdering, markägarersättningar till utförande av röjning och avverkning. ACRE är ISO Certifierade för kvalitet och miljö, trygg arbetsplats certifierade och har högsta kreditrating 5 år i rad. Detta är en garant för en säker och trygg arbetsplats.


Läs mer

Ahlstrom-Munksjö Paper AB

Ahlstrom-Munksjö Paper AB

Skog

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös...


Läs mer

Alfa Skogsservice

Alfa Skogsservice

Skog

Alfa Skogsservice AB är ett ungt, modernt och snabbväxande företag med kvalitet som ledord! Vi utför service inom skogsvård, framförallt plantering, röjning och manuell trädfällning. ALFA Skogsservice är ett av de största skogsvårdsföretagen i Sverige med ca 180 anställda. Vi har haft rejäl tillväxt sedan starten 2011, 2016 fick vi utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri och 2017 utmärkelsen Årets Företagare i Ragunda kommun. Våra tre ledord är kvalitet, effektivitet och ansvar. Vår...


Läs mer

Älvdalens Besparingsskog

Älvdalens Besparingsskog

Skog

Älvdalen och Särna- Idre Besparingsskogar är två juridiska personer med gemensam förvaltning. Verksamheterna omfattar skogsbruk, elförsäljning från kraftverk, kapitalförvaltning samt delägarskap i olika företag. Den brukade skogsarealen i uppgår till cirka 95 000 hektar produktiv skogsmark. Besparingsskogarna lyder under lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. Grunden för verksamhetens förvaltning finns i Reglementet.


Läs mer

Arjeplogs allmänningsskogar

Arjeplogs allmänningsskogar

Skog


Läs mer

ATA Timber

ATA Timber

Skog

ATA-gruppen består av 6 moderna och välinvesterade sågverk i södra Sverige samt en egen massaindustri i Vaggeryd. ATA-gruppen har också en omfattande skogligverksamhet i områdena kring sågverken. Vi erbjuder alla de tjänster som en skogsägare kan behöva och sätter värde på skogen genom en hög andel sårbart i avverkningarna.


Läs mer

Baroniet Adelswärd AB

Baroniet Adelswärd AB

Skog

Baroniet Adelswärd AB äger och förvaltar 22 000 hektar mark och vatten i Åtvidaberg och Kinda kommun. Bolaget grundades 1783 och ägs av tionde generationen Adelswärd. Bolagets verksamhetsgrenar är skogsbruk, lantbruk, fastighetsförvaltning samt jakt- och fiskeförvaltning. Systerbolaget Villa Baro bedriver hotell- och golfverksamhet på Åtvidabergs golfbana.


Läs mer

Bergvik Skog Öst

Bergvik Skog Öst

Skog

Bergvik Skog Öst äger och förvaltar cirka 300 000 hektar mark i Mellansverige. På koncernens mark bedrivs miljöcertifierat skogsbruk och vi upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet, vindkraft mm. Virket säljs uteslutande till BillerudKorsnäs som också ansvar för drivning och övriga operativa skogstjänster.


Läs mer

Bergvik Skog Plantor

Bergvik Skog Plantor

Skog

Bergvik Skog är en av Europas största privata markägare. Bergvik Skog Plantor är ett helägt dotterbolag som årligen producerar 60 miljoner skogsplantor fördelat på tre plantskolor.


Läs mer

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs

Skog

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde både internt och externt gentemot kunder och partners. För oss är mångfald och inkludering viktigt för att lyfta våra medarbetares olika idéer och erfarenheter. Det ger oss nya perspektiv och utmanar vårt tankesätt. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som...


Läs mer

Biometria

Biometria

Skog

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla...


Läs mer

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Bohus-Dals Skogsplantor AB

Skog

Vi är ett team på tre medarbetare som arbetar med lego-odling och försäljning samt plantering av skogsplantor. Planteringen utförs av underentreprenörer och anställda. Företaget omsätter omkring 6 miljoner skogsplantor per år. Omkring halva antalet planterar vi under vårarna i Bohuslän, Dalsland och södra Värmland. Vi använder främst Gran barrot och täckrot, men har även övriga plantor som Tall, Löv, Lärk, Sitka och Ädellöv. Vår försäljning av plantor riktar sig främst till våra etablerade...


Läs mer

Boliden

Boliden

Skog

Våra grundläggande värderingar är; entusiasm, ansvarstagande och engagemang. Hos oss deltar alla medarbetare aktivt för att nå en säker och bra arbetsmiljö. Hos oss har arbetsmiljöfrågor högsta prioritet. Boliden Stab Gruvor har ca 300 anställda och omfattar bl.a avdelningarna HR & Hållbarhet, Ekonomi, Teknik, Affärsutveckling och Prospektering.


Läs mer

Borås Stad

Borås Stad

Skog

Borås Stad styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så sätt kan medborgarna påverka och ha insyn i hur staden och kommunen Borås utför sina uppdrag via sina förvaltningar.


Läs mer

Boxholms Skogar AB

Boxholms Skogar AB

Skog

Boxholms Skogar AB är bland de större markägarna i landet och förvaltar c:a 36 600 ha mark. Vi verkar inom fyra olika verksamhetsgrenar där skogsbruket är vår huvudverksamhet, men jakt, fiske och konferens är verksamhetsgrenar som naturligt knyter ihop brukande av markerna.