ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Skogssällskapet

Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla skogsfastigheter så att de når sin fulla potential. Målet är att berika skogarna på olika värden, och att bruka skogen hållbart – ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår Skogssällskapet från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar. Skogssällskapets kunder är privata och offentliga skogsägare och man äger och förvaltar även egna...