ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

Skog

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.


Läs mer

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Skog

Om Fastighetskontoret Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs mark- och bostadspolitik och har en central roll i stadens tillväxt och utveckling. Med markägarrollen som grund skapar vi förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i Göteborg. Fastighetskontoret är arbetsplatsen för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs framtid. Vi är cirka 250 anställda och vårt kontor ligger i anrika lokaler nära Brunnsparken och Centralstationen. Arbetsplatsen kännetecknas av...


Läs mer

Gunnars Granar

Gunnars Granar

Skog

Gunnars Granar AB är ett av Sveriges större julgransodlarföretag. Vi producerar och levererar julgranar till hela Sverige och till många länder i Europa. Vårt företag är utveckling och idérikedom en viktig bit. Vi vill fortsätta vara i framkant i vår bransch. Vi finns i Degeberga i östra Skåne.


Läs mer

Hällefors Tierp Skogar

Hällefors Tierp Skogar

Skog

Hällefors Tierp Skogar AB är ett nybildat skogsbolag som under första halvåret 2019 kommer att ta över ca 100 000 hektar mark från Bergvik Skog AB. Bildandet sker i samband med att Bergvik Skog omstruktureras och ägare till Hällefors Tierp skogar blir bolag inom Länsförsäkringsgruppen.


Läs mer

Häradskog

Häradskog

Skog

HäradSkog omsätter knappt200 miljoner kr och har 13 anställda. HäradSkog förvaltar cirka 56 000 ha skog, varav ca 31 000 ha är allmänningsskogar och ca 25 000 ha är externa förvaltningsuppdrag fördelat på 8 större privata egendomar och två stift. HäradSkog gör allting som ingår i en professionell skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser. Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga...


Läs mer

Häradsmarken

Häradsmarken

Skog

Häradsmarken AB är ett förvaltningsbolag för 12 allmänningar i Östergötlands- och Jönköpings län. Den totala förvaltade arealen uppgår till ca 26 000 ha produktiv skogsmark och den årliga avverkningen är omkring 110 000 m3fub. Bolaget har 7 anställda. Se även www.haradsmarken.se


Läs mer

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet

Skog

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare, projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi har ca 40 000...


Läs mer

INGKA Investments

INGKA Investments

Skog

INGKA Investments is the investment arm of INGKA Group. Our mission is to lead with purposeful investments enabling INGKA Group’s long-term growth and financial strength. We want to position INGKA Group as a unique, responsible and trusted investor. Our wished position is to be a strategic partner to IKEA Retail and INGKA Centres: we want to invest where it contributes to make INGKA Group the world's leading multichannel home furnishing retailer. As an example, investing in renewable energy...


Läs mer

Interagro SkogAB

Interagro SkogAB

Skog

Interagro Skog är ett företag som utvecklar och tillhandahåller produkter i syfte att minska skadorna från skogens mest betydande skadegörare; rotticka, snytbagge och klövvilt. Företaget har varit marknadsledande inom dessa segment sedan företaget startade för snart 20 år sedan och vår ambition är att så förbli genom utveckling av nya och bättre produkter till skogsnäringen, såväl effekt- som hälso- och miljömässigt. Interagro Skog är sedan 2010 medlem i FSC.


Läs mer

John Deere

John Deere

Skog

John Deere är den marknadsledande skogsmaskintillverkaren i världen. Vi har verksamhet i ett stort antal länder med tillverkning av skogsmaskiner i Finland och USA. John Deere Forestry AB är det svenska återförsäljarbolaget för skogsmaskiner med ett stort antal verkstäder runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Märsta, norr om Stockholm, där även huvudlagret för reservdelar till de europatillverkade maskinmodellerna finns. Läs mer på www.deere.se.


Läs mer

Kopparfors Skogar

Kopparfors Skogar

Skog

KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi kommer att förvalta ca 285 000 ha mark i Sverige, varav 240 000 hektar är produktiv skogsmark. Vår vision är ”Ett långsiktigt ägande som syftar till att skapa välskötta skogar som genererar god avkastning”. Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller områdena kvalitet, digitalisering/IT och skogsskötsel. Markinnehavet är koncentrerat till några områden i Mellansverige, och huvudkontoret finns i Falun.


Läs mer

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna

Skog

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.


Läs mer

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Västmanland

Skog

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden. Vår vision är ”I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland för nuvarande och kommande generationer”.


Läs mer

Lima Besparingsskog

Lima Besparingsskog

Skog

Lima Besparingsskogs totala markareal omfattar ca 51 000 ha, varav ca 36 000 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med ett uthålligt virkesuttag på lång sikt, med en hög kvalitet på skogvård och naturvård. Vi verkar för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vårt skogsbruk är certifierat enligt FSC. Skogsinnehavet är talldominerat med hög virkeskvalitet. Transtrands Besparingsskogs totala markareal är c:a 29.000 hektar varav...


Läs mer

LRF Konsult - Sandviken

LRF Konsult - Sandviken

Skog

Vill du arbeta som fastighetsmäklare hos Sveriges största förmedlare av skogs- och lantbruksfastigheter? Vill du ha en yrkesroll som hela tiden erbjuder nya utmaningar? Ta nästa steg i karriären genom att påverka utvecklingen på LRF Konsult. Till vårt kontor i Sandviken söker vi nu en fastighetsmäklare. Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till att påverka din egen utveckling och kontorets fortsatta tillväxt.


Läs mer

Magnus Thor AB

Magnus Thor AB

Skog

Magnus Thor AB startade sin verksamhet 2009 och är idag Sveriges största entreprenör inom skogsvård. Företaget har i dag 12 fast anställda, och under säsong cirka 130 röjare och 170 plantörer (2018). Våra huvudsakliga uppdrag finns inom röjning, markberedning och plantering men även andra uppdrag såsom viltbehandling och kottplockning på plantage.


Läs mer

Mellanskog

Mellanskog

Skog

Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det betyder bland annat att vi vill ge våra medlemmar så bra betalt för virket som möjligt, att vi arbetar näringspolitiskt men också att vi värnar skogsägarnas frihet att bruka skogen på olika sätt, efter egna mål och visioner. Vi äger Mellanskog tillsammans – och förenas i viljan att både vara framgångsrika idag och att lämna över skogar som är ännu bättre till...


Läs mer

Meraskog

Meraskog

Skog

Meraskog jobbar för långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger skogsägarna de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.


Läs mer

Moelven Skog AB

Moelven Skog AB

Skog

Moelven Industrier ASA är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 37 produktionsbolag fördelat på 46 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3550 anställda och en årsomsättning på 10,8 miljarder NOK. Moelven Skog AB som ingår i Moelven koncernen, ansvarar för råvaruförsörjningen till koncernens sågverk i Värmland och Skaraborg. Vi är 65...


Läs mer

Mondi Dynäs AB

Mondi Dynäs AB

Skog

Dynäs-fabriken, vid Ångermanälven i Väja, Kramfors, startade som sågverk 1884. Den har utvecklats till att bli en av världens mest framstående tillverkare av högkvalitativ oblekt säck- och specialkraftpapper. Fabriken startade sin massaproduktion 1915 och pappersproduktion 1917. Den förvärvades av Mondi år 2000.