ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Västmanland

Skog

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden. Vår vision är ”I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland för nuvarande och kommande generationer”.


Läs mer

Lima Besparingsskog

Lima Besparingsskog

Skog

Lima Besparingsskogs totala markareal omfattar ca 51 000 ha, varav ca 36 000 ha är produktiv skogsmark. Skogsbruket bedrivs med ett uthålligt virkesuttag på lång sikt, med en hög kvalitet på skogvård och naturvård. Vi verkar för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vårt skogsbruk är certifierat enligt FSC. Skogsinnehavet är talldominerat med hög virkeskvalitet. Transtrands Besparingsskogs totala markareal är c:a 29.000 hektar varav...


Läs mer

LRF Konsult - Sandviken

LRF Konsult - Sandviken

Skog

Vill du arbeta som fastighetsmäklare hos Sveriges största förmedlare av skogs- och lantbruksfastigheter? Vill du ha en yrkesroll som hela tiden erbjuder nya utmaningar? Ta nästa steg i karriären genom att påverka utvecklingen på LRF Konsult. Till vårt kontor i Sandviken söker vi nu en fastighetsmäklare. Vi erbjuder dig en spännande roll med stora möjligheter till att påverka din egen utveckling och kontorets fortsatta tillväxt.


Läs mer

Magnus Thor AB

Magnus Thor AB

Skog

Magnus Thor AB startade sin verksamhet 2009 och är idag Sveriges största entreprenör inom skogsvård. Företaget har i dag 12 fast anställda, och under säsong cirka 130 röjare och 170 plantörer (2018). Våra huvudsakliga uppdrag finns inom röjning, markberedning och plantering men även andra uppdrag såsom viltbehandling och kottplockning på plantage.


Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun

Skog

Malung-Sälens kommun är norra Europas största vinterturismkommun dit man nu också kan flyga då en ny internationell flygplats öppnat i vinter. Förutom upplevelser, fantastisk natur och stora evenemang har kommunen en av Dalarnas mest företagsamma befolkning.


Läs mer

Mellanskog

Mellanskog

Skog

Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det betyder bland annat att vi vill ge våra medlemmar så bra betalt för virket som möjligt, att vi arbetar näringspolitiskt men också att vi värnar skogsägarnas frihet att bruka skogen på olika sätt, efter egna mål och visioner. Vi äger Mellanskog tillsammans – och förenas i viljan att både vara framgångsrika idag och att lämna över skogar som är ännu bättre till...


Läs mer

Meraskog

Meraskog

Skog

Meraskog jobbar för långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger skogsägarna de bästa villkoren. Vi har lång erfarenhet i skogsbranschen och en stark etablering i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.


Läs mer

Moelven Skog AB

Moelven Skog AB

Skog

Moelven Industrier ASA är en av Skandinaviens ledande leverantörer av byggprodukter och tillhörande tjänster. Koncernen består av 37 produktionsbolag fördelat på 46 produktionsenheter i Norge och Sverige. Moelven har även ett större antal kontor inom marknad, försäljning, service och montering, 3550 anställda och en årsomsättning på 10,8 miljarder NOK. Moelven Skog AB som ingår i Moelven koncernen, ansvarar för råvaruförsörjningen till koncernens sågverk i Värmland och Skaraborg. Vi är 65...


Läs mer

Mondi Dynäs AB

Mondi Dynäs AB

Skog

Dynäs-fabriken, vid Ångermanälven i Väja, Kramfors, startade som sågverk 1884. Den har utvecklats till att bli en av världens mest framstående tillverkare av högkvalitativ oblekt säck- och specialkraftpapper. Fabriken startade sin massaproduktion 1915 och pappersproduktion 1917. Den förvärvades av Mondi år 2000.


Läs mer

Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Skog

Med visionen "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna....


Läs mer

Norrskog

Norrskog

Skog

Norrskog har drygt 12 000 medlemmar i Västernorrland, Jämtland och Södra Lappland. Vi sysselsätter 300 personer och har 200 förtroendevalda. Verksamheten bedrivs decentraliserat inom vårt geografiska område och vi finns representerade på 25 orter och säljer till 30 länder. Omsättningen är ca 2 miljarder per år och vi driver egna sågverk och hyvlerier. Vi utgör en unik kombination av förening och industri. Ett företag med mycket stolthet, engagemang och arbetsglädje!


Läs mer

Ohlsén Logistik AB

Ohlsén Logistik AB

Skog

Vi är ett växande logistikföretag som hanterar runt 2,7 miljoner kubik rundvirke per år. Ohlsén är ett väl etablerat namn i branschen och namnet förknippas med kvalitet och tillförlitlighet.


Läs mer

Orsa Besparingsskog

Orsa Besparingsskog

Skog

Orsa Besparingsskog bildades 1879 för att skapa välstånd för bygden och ägarna. Besparingsskogen har genom åren haft och har fortfarande ett mycket stort och viktigt inflytande i bygden och fungerar på många sätt som en motor som garanterar folket i bygden välstånd och en fortsatt positiv utveckling i framtiden. Idag har Orsa Besparingsskog ett markinnehav på ca 75000 ha, varav 60000 ha är produktiv skogsmark. En viktig del av verksamheten är Tallheds plantskola, där de plantor som skall...


Läs mer

Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Skog

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark. Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet.


Läs mer

PEFC

PEFC

Skog

PEFC arbetar för ett uthålligt skogsbruk och produkter från hållbart brukade skogar. PEFC tar fram standarder för certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter med hänsyn till miljö, sociala intressen och uthållig virkesproduktion. PEFC-märkningen finns på produkter som papper, förpackningar, byggmaterial och möbler. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och är en global, oberoende och icke-vinstdrivande organisation med medlemmar i mer än 50 länder....


Läs mer

Ponsse

Ponsse

Skog

Vi på Ponsse är en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner med ett brett utbud av skotare, skördare och skördaraggregat i alla storleksklasser. PONSSE koncernen består av moderbolaget Ponsse Plc i Finland med 11 dotterbolag och 26 återförsäljare över hela världen. I Sverige sköts försäljning och service av Ponsse AB, ett helägt dotterbolag med huvudkontor och säte strax norr om Västerås. Ponsse AB:s omsätter ca: 525 milj. kr och har idag närmare 50 anställda. Team Ponsse-andan...


Läs mer

Rudvirke Skog

Rudvirke Skog

Skog

Rundvirke Skog AB är råvarubolaget i Sveriges största specialvirkeskoncern- Rundvirke Industrier! Koncernen präglas av ett högt kvalitetstänkande från råvaruanskaffning till försäljning. Koncernens uppgift är att förädla specialvirke där Rundvirke Skog förser produktionsenheterna i Dalarna, Hälsingland och Jämtland med den specifika råvaran. Inköpsverksamheten sträcker sig från Mälardalen till Jämtland.


Läs mer

S.D. Cappelen Skoger

S.D. Cappelen Skoger

Skog

S.D. Cappelen Skoger er Cappelen Gruppens operative forvalter av 22 600 ha skogeiendommer i Telemark. Cappelen Gruppen, som årlig omsetter for ca. 100 MEUR, består blant annet av Ulefos Gruppen, med produksjons- og handelsvirksomheter innen VA-segmentet i Norden, produksjon av vannkraft, jord- og skogeiendommer, samt bolig- og bygningsmasse spredt på eiendommene. Cappelen Gruppen, med hovedkontor på Ulefoss, eies av familien Cappelen. Mer informasjon finnes på: www.cho.no


Läs mer

Sandåsa Timber AB

Sandåsa Timber AB

Skog

Sandåsa Timber AB är ett sågverks- och träförädlingsföretag med verksamhet i Mälardalen och dess södra omnejd. Två sågverk, en träförädlingsanläggning samt en pelletsfabrik ingår i gruppen. Virkesomsättningen är ca 500 000 m3fub per år.


Läs mer

SCA Skog

SCA Skog

Skog

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.