ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Skog

Årets UF- skola 2016! Vid skolan bedrivs gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktning mot skog, lantbruk, hund och maskinmekaniker. Där finns också gymnasiesärskola med inriktningen skog, mark och djur. Utöver gymnasie-utbildningar bedrivs också flera vuxen- och uppdragsutbildningar inom området gröna näringar och totalt finns runt 200 elever vid skolan. Ett anrikt naturbruksgymnasium med Region Jönköpings län som huvudman.


Läs mer

Sundins Skogsplantor

Sundins Skogsplantor

Skog

Sundins Skogsplantor startades 1996 med visionen att vara det självklara valet av skogvårdsentreprenör hos våra kunder. För att lyckas med det bygger vår verksamhet på att tillhandahålla högkvalitativa skogsplantor och skogsvårdstjänster till konkurrensmässiga priser – att vara det självklara valet av partner inom skogsvård.


Läs mer

Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Skog

Till stöd för församlingarnas verksamhet arbetar Göteborgs stift med kapitalförvaltning, skogsbruk och exploatering. Detta sker bl.a. genom förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter samt värdepapper. Göteborgs stifts innehav är i dagsläget 25 400 hektar skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark, 300 miljoner i värdepapper samt en hyresfastighet i centrala Göteborg.


Läs mer

Svenska kyrkan - Lunds stift

Svenska kyrkan - Lunds stift

Skog

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och fler än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.


Läs mer

Sydved

Sydved

Skog

​Sydved är ett skogsbolag som köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning utöver det vanliga. Vi är omkring 125 anställda och har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Den årliga omsättningen är cirka 2,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Jönköping.


Läs mer

Tieto

Tieto

Skog

About Tieto At Tieto we are a team of professionals spread across many countries who are working on the frontline of a wide range of industries. We inspire, we engage and we deliver. We have global capabilities and a strong presence where our clients need it – in the Nordics or via local delivery centres across the globe. Are you looking for a career with a company that both challenges and cares? Welcome to Tieto. We are committed to developing enterprises and society through information...


Läs mer

Timmerkörarna

Timmerkörarna

Skog

Timmerkörarna i Norrland AB är ett åkeriägt bolag med huvudkontor i Sollefteå och i Sundsvall. Våra kunder är Skogsbolag, sågverk och Industrier.


Läs mer

Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB

Skog

Vattenfall Eldistribution AB är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till ungefär 850 000 privat- och företagskunder. Läs mer på vattenfalleldistribution.se.


Läs mer

Vattenfall Services

Vattenfall Services

Skog

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på...


Läs mer

Vida

Vida

Skog

VIDA är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar, men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare.


Läs mer

VMK

VMK

Skog

Fakta VMK • Virkesmätningskontroll VMK ekonomisk förening typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. • VMK auktoriserar VMF Estonia och VMF Latvia för virkesmätning. • VMK hanterar begärda kontroller av virkesmätning och arbetar i samverkan med Biometria ekonomisk förening som mäter och redovisar skogsråvara i Sverige. • VMK är placerat i Uppsala, tillsammans med Biometrias nya huvudkontor, och består av två personer.


Läs mer

VVDS

VVDS

Skog

Västra Värmland och Dals skogsägareförening har som syfte och uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva handel med skog och skogsprodukter samt bistå i skogliga frågor. erksamhetsområde norra Dalsland och södra och västra Värmland.


Läs mer

Weda Skog

Weda Skog

Skog

Weda Skog AB svarar för timmerförsörjningen till Bergkvist-Insjön AB och Moelven Dalaträ AB. Vi köper virke samt erbjuder skoglig fullservice till skogsägare med vår fältorganisation som finns på kontor i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Härjedalen.