ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Siljan Skog

Siljan Skog

Skog

Siljan Skog växer och satsar på framtiden. Vi söker därför virkesköpare till hela vårt verksamhetsområde i mellansverige, från norra Värmland till södra Jämtland och från kust till fjäll.


Läs mer

Skånska landskap

Skånska landskap

Skog

Stiftelsen Skånska Landskap bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt stimulera det rörliga friluftslivet. Sedan september 2010 är vi en självständig organisation. Verksamheten kan delas in i två huvudsakliga verksamhetsområden - en så kallad allmännyttig del som rör rekreation och friluftsliv, och en del som rör egendomsförvaltning.


Läs mer

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft

Skog

Om oss Skellefteå Kraft driver på utvecklingen av förnybar energi genom investeringar och forskning. Vi är en av Sveriges största kraftproducenter med produktion av vind- och vattenkraft, värme och bioenergi. Målet är att vår egen energiproduktion ska bli 100 procent hållbar. Skellefteå Kraft strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökande som breddar vår mångfald. Vilka är vi Affärsenhet Värme består av fem avdelningar. Avdelningen Anläggning består av sex...


Läs mer

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan

Skog

Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Målet för verksamheten är att öka kunskapen om och intresset för skogen och skogsbranschen. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap. Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara...


Läs mer

Skogen i Skolan / Föreningen Skogen

Skogen i Skolan / Föreningen Skogen

Skog

Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skolan och skogssektorn och bedrivs helt på skolans villkor. Verksamheten finns i hela landet men din arbetsplats blir på det nationella kansliet som sköts av Föreningen Skogen – en ideell allmännyttig förening som arbetar för hållbart brukande av skogen. Vi är tolv personer med mångskiftande kunskaper som har kontoret i centrala Stockholm.


Läs mer

Skogforsk

Skogforsk

Skog

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 120 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar och Ekebo.


Läs mer

Skogma

Skogma

Skog

Skogma har över nittio års erfarenhet som leverantör av skogsbruksutrustning. Vår yttersta prioritet har alltid varit att tillhandahålla professionell utrustning för yrkesaktiva inom skogsindustrin, skogsbrukare, skogsägare och friluftsintresserade privatpersoner. Med vår mångåriga erfarenhet är vi en aktör som man kan lita på. Vi tror att våra högkvalitativa produkter, professionella rådgivning från experter inom många områden som inte bara hjälper utan också utbildar våra kunder och de...


Läs mer

Skogsåkarna i Mellansverige AB

Skogsåkarna i Mellansverige AB

Skog

Skogsåkarna i Mellansverige AB är en leverantör av logistiktjänster för skogliga produkter. Våra största kunder är skogsbolag, sågverk och bioenergiföretag. Skogsåkarna omsätter ca 250 Mkr.


Läs mer

Skogsentreprenörerna

Skogsentreprenörerna

Skog

Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen. Vi arbetar för att: • föreningens medlemmar ska kunna vara professionella, lönsamma och fristående företagare • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch Vi verkar genom att erbjuda rådgivning, stöd och utbildning,...


Läs mer

Skogssällskapet

Skogssällskapet

Skog

Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och överträffa dessa mål. Vi är en grön organisation som arbetar för en hållbar utveckling och vi finns i Sverige, Finland och Baltikum.


Läs mer

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skog

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda


Läs mer

Skogstjänst

Skogstjänst

Skog

Vi är ett expanderande företag som arbetar med biobränsle och skogsförvaltning. Vi producerar ca 650.000 m3 skogsbränsle per år till 33 värmeverk. Vi arbetar även med ca 90.000 ha skogs- och jordbruksförvaltning samt ca 200 hus och avverkar ca 290.000 m3. Övrig information se vår hemsida www.skogstjanst.se


Läs mer

SLU

SLU

Skog

Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera inventeringsprogram. Dessa har till syfte att följa upp tillstånd och förändring i landskapet från kust till fjäll.


Läs mer

Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna

Skog

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.


Läs mer

Sperlingsholm Gods AB

Sperlingsholm Gods AB

Skog

Sperlingsholm ligger i Halmstad kommun och är cirka 4500 ha, varav merparten skogsmark av hög bonitet. Godsförvaltningen omfattar dessutom hyresverksamhet, vatten- och vindkraft, jordbruk, viltförvaltning, täkt- och upplåtelseverksamhet.


Läs mer

Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk

Skog

Utveckla kulturarvet med oss! Att arbeta med att förvalta Sveriges kulturarv innebär att vara varsam om byggnaders själ och karaktär men också att anpassa och utveckla dem för framtiden. Vi är idag cirka 370 anställda på kontor runt om i Sverige. Här finns bland annat fastighetschefer, fastighetsförvaltare, driftledare, förvaltningstekniker, fastighetsutvecklare, administratörer, projektledare och flera andra specialister. Observera att vi inte har möjlighet att hantera spontanansökningar...


Läs mer

Stenvalls Trä AB

Stenvalls Trä AB

Skog

Idag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB. Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat företaget till en bland Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos oss präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Företaget har organiserats med korta...


Läs mer

Stockholm Energi

Stockholm Energi

Skog

Stockholm Exergi är ett energibolag som producerar och distribuerar fjärrvärme, fjärrkyla och el till Stockholmarna. Vi utvecklar lösningar för att sakta ned den globala uppvärmningen och skapa en hållbar energiförsörjning för Stockholm. Hos oss får du möjligheten att dela din energi med över en miljon människor, varje dag. Du blir den som värmer när det är kallt och den som svalkar när det är varmt. Den som lyser upp vägen hem när det blir mörkt och effektiviserar energianvändningen för en...


Läs mer

Stora Enso

Stora Enso

Skog

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. Stora Enso Skog AB är en del av Stora Enso-koncernen och...


Läs mer

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Skog

Årets UF- skola 2016! Vid skolan bedrivs gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktning mot skog, lantbruk, hund och maskinmekaniker. Där finns också gymnasiesärskola med inriktningen skog, mark och djur. Utöver gymnasie-utbildningar bedrivs också flera vuxen- och uppdragsutbildningar inom området gröna näringar och totalt finns runt 200 elever vid skolan. Ett anrikt naturbruksgymnasium med Region Jönköpings län som huvudman.