ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Skogforsk

Skogforsk

Skog

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 120 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar och Ekebo.


Läs mer

Skogma

Skogma

Skog

Skogma har över nittio års erfarenhet som leverantör av skogsbruksutrustning. Vår yttersta prioritet har alltid varit att tillhandahålla professionell utrustning för yrkesaktiva inom skogsindustrin, skogsbrukare, skogsägare och friluftsintresserade privatpersoner. Med vår mångåriga erfarenhet är vi en aktör som man kan lita på. Vi tror att våra högkvalitativa produkter, professionella rådgivning från experter inom många områden som inte bara hjälper utan också utbildar våra kunder och de...


Läs mer

Skogsåkarna i Mellansverige AB

Skogsåkarna i Mellansverige AB

Skog

Skogsåkarna i Mellansverige AB är en leverantör av logistiktjänster för skogliga produkter. Våra största kunder är skogsbolag, sågverk och bioenergiföretag. Skogsåkarna omsätter ca 250 Mkr.


Läs mer

Skogsentreprenörerna

Skogsentreprenörerna

Skog

Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen. Vi arbetar för att: • föreningens medlemmar ska kunna vara professionella, lönsamma och fristående företagare • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch Vi verkar genom att erbjuda rådgivning, stöd och utbildning,...


Läs mer

Skogssällskapet

Skogssällskapet

Skog

Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och överträffa dessa mål. Vi är en grön organisation som arbetar för en hållbar utveckling och vi finns i Sverige, Finland och Baltikum.


Läs mer

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen

Skog

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda


Läs mer

Skogstjänst

Skogstjänst

Skog

Vi är ett expanderande företag som arbetar med biobränsle och skogsförvaltning. Vi producerar ca 650.000 m3 skogsbränsle per år till 33 värmeverk. Vi arbetar även med ca 90.000 ha skogs- och jordbruksförvaltning samt ca 200 hus och avverkar ca 290.000 m3. Övrig information se vår hemsida www.skogstjanst.se


Läs mer

Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna

Skog

Södra är Sveriges största skogsägarförening med 51 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara.


Läs mer

Sperlingsholm Gods AB

Sperlingsholm Gods AB

Skog

Sperlingsholm ligger i Halmstad kommun och är cirka 4500 ha, varav merparten skogsmark av hög bonitet. Godsförvaltningen omfattar dessutom hyresverksamhet, vatten- och vindkraft, jordbruk, viltförvaltning, täkt- och upplåtelseverksamhet.


Läs mer

Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk

Skog

Utveckla kulturarvet med oss! Att arbeta med att förvalta Sveriges kulturarv innebär att vara varsam om byggnaders själ och karaktär men också att anpassa och utveckla dem för framtiden. Vi är idag cirka 370 anställda på kontor runt om i Sverige. Här finns bland annat fastighetschefer, fastighetsförvaltare, driftledare, förvaltningstekniker, fastighetsutvecklare, administratörer, projektledare och flera andra specialister. Observera att vi inte har möjlighet att hantera spontanansökningar...


Läs mer

Stenvalls Trä AB

Stenvalls Trä AB

Skog

Idag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB. Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat företaget till en bland Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling med mycket hög vidareförädling. Ledarskapsfilosofin och företagsklimatet hos oss präglas av personligt ansvar, högt engagemang, handlingskraft och gott samarbete. Företaget har organiserats med korta...


Läs mer

Stora Enso

Stora Enso

Skog

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. Stora Enso Skog AB är en del av Stora Enso-koncernen och...


Läs mer

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Stora Segerstads Naturbrukscentrum

Skog

Årets UF- skola 2016! Vid skolan bedrivs gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet med inriktning mot skog, lantbruk, hund och maskinmekaniker. Där finns också gymnasiesärskola med inriktningen skog, mark och djur. Utöver gymnasie-utbildningar bedrivs också flera vuxen- och uppdragsutbildningar inom området gröna näringar och totalt finns runt 200 elever vid skolan. Ett anrikt naturbruksgymnasium med Region Jönköpings län som huvudman.


Läs mer

Sundins Skogsplantor

Sundins Skogsplantor

Skog

Sundins Skogsplantor startades 1996 med visionen att vara det självklara valet av skogvårdsentreprenör hos våra kunder. För att lyckas med det bygger vår verksamhet på att tillhandahålla högkvalitativa skogsplantor och skogsvårdstjänster till konkurrensmässiga priser – att vara det självklara valet av partner inom skogsvård.


Läs mer

Svefa

Svefa

Skog

Svefa erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom värdering, analys, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, transaktioner, uthyrning och fastighetsinformation. Lär mer på vår hemsida, www.svefa.se.


Läs mer

Svensk Skogsservice

Svensk Skogsservice

Skog

Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från början varit företagets ledord. Svensk Skogsservice är inte bara ett skogsvårdsföretag utan är även ett komplett konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö. Vi röjer cirka 15 000 hektar och planterar cirka 4 miljoner skogsplantor årligen. Omsättningen för 2019 uppgår till cirka 50 miljoner kr och antalet...


Läs mer

Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Skog

Till stöd för församlingarnas verksamhet arbetar Göteborgs stift med kapitalförvaltning, skogsbruk och exploatering. Detta sker bl.a. genom förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter samt värdepapper. Göteborgs stifts innehav är i dagsläget 25 400 hektar skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark, 300 miljoner i värdepapper samt en hyresfastighet i centrala Göteborg.


Läs mer

Svenska kyrkan - Karlstad stift

Svenska kyrkan - Karlstad stift

Skog

Karlstads stift Karlstads stift är ett av Sveriges tretton stift. Stiftens huvuduppgift är att stödja församlingarna i deras uppdrag. Stiften ansvarar även för förvaltningen av prästlönetillgångarna, som är Svenska kyrkans gemensamt ägda skog, jord och fonder. Karlstads stifts egendomsförvaltning sköter 43 800 hektar skog, en liten areal jordbruksmark och ett fondkapital värt ca 130 miljoner kronor. Den skogliga verksamheten är uppdelad på tre distrikt. Läs gärna mer på...


Läs mer

Svenska kyrkan - Lunds stift

Svenska kyrkan - Lunds stift

Skog

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 166 församlingar och fler än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.


Läs mer

Sydved

Sydved

Skog

​Sydved är ett skogsbolag som köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig fullservice och rådgivning utöver det vanliga. Vi är omkring 125 anställda och har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Den årliga omsättningen är cirka 2,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Jönköping.