ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Vattenfall Services

Vattenfall Services

Skog

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på...


Läs mer

Vida

Vida

Skog

VIDA är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar, men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare.


Läs mer

VVDS

VVDS

Skog

Västra Värmland och Dals skogsägareförening har som syfte och uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva handel med skog och skogsprodukter samt bistå i skogliga frågor. erksamhetsområde norra Dalsland och södra och västra Värmland.


Läs mer

Weda Skog

Weda Skog

Skog

Weda Skog AB svarar för timmerförsörjningen till Bergkvist-Insjön AB och Moelven Dalaträ AB. Vi köper virke samt erbjuder skoglig fullservice till skogsägare med vår fältorganisation som finns på kontor i Dalarna, Hälsingland, Gästrikland och Härjedalen.