ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Ingarps Trävaror AB

Ingarps Trävaror AB

Skog

Ingarps Trävaror AB är ett modernt sågverk i södra Sverige med 80 anställda som kombinerar den senaste teknologin med gedigen kunskap och känsla för trä. Företaget har sedan starten 1947 varit i samma familjs ägo. Ingarps Trävaror AB står för hela produktionskedjan från avverkning till transport av sågat och förädlat virke. 60 procent säljs på den svenska marknaden, resten exporteras. Exportmarknaden består av bl.a Danmark, Tyskland och Holland samt Mellanöstern och Nordafrika.


Läs mer

AB Karl Hedin

AB Karl Hedin

Skog

AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Väst-/Mellansverige och Estland. Företaget grundades 1917 och har idag ca 1000 anställda och en omsättning på drygt 4 miljarder kronor. Produktionen är totalt cirka 700 000 m³sv, varav 180 000 m³ utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 78 000 m³ emballageprodukter. AB Karl Hedin har fem sågverk – två i Estland samt tre i Sverige. AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med råvara. AB...


Läs mer

Ahlstrom-Munksjö Paper AB

Ahlstrom-Munksjö Paper AB

Skog

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, non-woven, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös...


Läs mer

Alfa Skogsservice

Alfa Skogsservice

Skog

Alfa Skogsservice AB är ett ungt, modernt och snabbväxande företag med kvalitet som ledord! Vi utför service inom skogsvård, framförallt plantering, röjning och manuell trädfällning. ALFA Skogsservice är ett av de största skogsvårdsföretagen i Sverige med ca 180 anställda. Vi har haft rejäl tillväxt sedan starten 2011, 2016 fick vi utmärkelsen Gasellföretag av Dagens Industri och 2017 utmärkelsen Årets Företagare i Ragunda kommun. Våra tre ledord är kvalitet, effektivitet och ansvar. Vår...


Läs mer

ATA Timber

ATA Timber

Skog

ATA-gruppen består av 6 moderna och välinvesterade sågverk i södra Sverige samt en egen massaindustri i Vaggeryd. ATA-gruppen har också en omfattande skogligverksamhet i områdena kring sågverken. Vi erbjuder alla de tjänster som en skogsägare kan behöva och sätter värde på skogen genom en hög andel sårbart i avverkningarna.


Läs mer

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs

Skog

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa värde både internt och externt gentemot kunder och partners. För oss är mångfald och inkludering viktigt för att lyfta våra medarbetares olika idéer och erfarenheter. Det ger oss nya perspektiv och utmanar vårt tankesätt. BillerudKorsnäs är ett internationellt företag med stark lokal förankring som...


Läs mer

Biometria

Biometria

Skog

Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Biometria bidrar till att affärer kan genomföras med högt förtroende på en korrekt grund genom opartisk mätning och redovisning. Vår roll är också att förmedla och förädla affärskritisk information mellan köpare och säljare av skogsindustriell råvara, att effektivisera administrationen mellan parterna och utveckla...


Läs mer

Boxholms Skogar AB

Boxholms Skogar AB

Skog

Boxholms Skogar AB är bland de större markägarna i landet och förvaltar c:a 36 600 ha mark. Vi verkar inom fyra olika verksamhetsgrenar där skogsbruket är vår huvudverksamhet, men jakt, fiske och konferens är verksamhetsgrenar som naturligt knyter ihop brukande av markerna.


Läs mer

Callans Trä AB

Callans Trä AB

Skog

Familjeföretaget Callans Trä AB finns i ett av världens bästa växtområden för gran och tall. Här i Skandinavien har uppskattningen av boende i genuin trämiljö varit stor sedan urminnes tider. Vår naturliga råvara spelar en viktig nyckelroll när det gäller att bygga upp ett biobaserat, miljövänligt och hållbart samhälle. Vi ligger mitt i Sverige cirka 7 mil väster om Sundsvall. Vi sysselsätter ca 150 personer inkluderat både anställda och entreprenörer. Råvaran köps från privata skogsägare i...


Läs mer

Cavella Skog

Cavella Skog

Skog

Vi bemannar skogsentreprenörer och skogsägare. Vi erbjuder även entreprenadtjänster till skogsindustrin samt företag, fastighetsägare och privatpersoner.


Läs mer

DW Trädservice

DW Trädservice

Skog

DW Trädservice är ett arborist- och trädgårdsinriktat företag med arbetsområde i Östergötland och norra småland.


Läs mer

Fiskarhedens Trävaru AB

Fiskarhedens Trävaru AB

Skog

Fiskarheden är ett av Sveriges största privata sågverk. Vi är också ett av de modernaste. Sågen ligger bara ett stenkast från Vasaloppsstarten i Transtrand i Dalarna. Med 125 anställda är Fiskarhedens Trävaru AB det största industriföretaget i Malung-Sälens kommun. Varje år producerar vi mer än 350 000 kubikmeter prima furuvirke. Mer än 90 procent av vår produktion har köpare utanför Sveriges gränser. Hållbarhet i stort och smått genom hela produktionskedjan är mycket viktigt för oss....


Läs mer

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

Skog

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap.


Läs mer

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Skog

Om Fastighetskontoret Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs mark- och bostadspolitik och har en central roll i stadens tillväxt och utveckling. Med markägarrollen som grund skapar vi förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i Göteborg. Fastighetskontoret är arbetsplatsen för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av Göteborgs framtid. Vi är cirka 250 anställda och vårt kontor ligger i anrika lokaler nära Brunnsparken och Centralstationen. Arbetsplatsen kännetecknas av...


Läs mer

Häradskog

Häradskog

Skog

HäradSkog omsätter knappt200 miljoner kr och har 13 anställda. HäradSkog förvaltar cirka 56 000 ha skog, varav ca 31 000 ha är allmänningsskogar och ca 25 000 ha är externa förvaltningsuppdrag fördelat på 8 större privata egendomar och två stift. HäradSkog gör allting som ingår i en professionell skogsförvaltning från plantering och skogsvård till att avverka och sälja virke och energisortiment till högsta möjliga marknadspriser. Vi har en egen logistikorganisation och är därmed ansvariga...


Läs mer

Häradsmarken

Häradsmarken

Skog

Häradsmarken AB är ett förvaltningsbolag för 12 allmänningar i Östergötlands- och Jönköpings län. Den totala förvaltade arealen uppgår till ca 26 000 ha produktiv skogsmark och den årliga avverkningen är omkring 110 000 m3fub. Bolaget har 7 anställda. Se även www.haradsmarken.se


Läs mer

Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet

Skog

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare, projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. Vi har ca 40 000...


Läs mer

John Deere

John Deere

Skog

John Deere är den marknadsledande skogsmaskintillverkaren i världen. Vi har verksamhet i ett stort antal länder med tillverkning av skogsmaskiner i Finland och USA. John Deere Forestry AB är det svenska återförsäljarbolaget för skogsmaskiner med ett stort antal verkstäder runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Märsta, norr om Stockholm, där även huvudlagret för reservdelar till de europatillverkade maskinmodellerna finns. Läs mer på www.deere.se.


Läs mer

Kopparfors Skogar

Kopparfors Skogar

Skog

KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi kommer att förvalta ca 285 000 ha mark i Sverige, varav 240 000 hektar är produktiv skogsmark. Vår vision är ”Ett långsiktigt ägande som syftar till att skapa välskötta skogar som genererar god avkastning”. Vi har som ambition att ligga i framkant när det gäller områdena kvalitet, digitalisering/IT och skogsskötsel. Markinnehavet är koncentrerat till några områden i Mellansverige, och huvudkontoret finns i Falun.


Läs mer

Länsstyrelsen Västmanland

Länsstyrelsen Västmanland

Skog

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling viktiga samhällsområden. Vår vision är ”I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland för nuvarande och kommande generationer”.