Universitetsadjunkt i skogshushållning

Sverige, Västmanland | 2 veckor kvar!
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära...

Produktionsledare – Skogsförvaltning

Sverige
Vi är ett expanderande företag som arbetar med biobränsle och skogsförvaltning. Vi producerar ca 700.000 m3 skogsbränsle per år till 30 värmeverk. Vi arbetar även med ca 90.000 ha skogs- och...
Skogstjänst