Ny

Skogsinspektor - Vattenfall Services

Sverige, Östergötland
Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och...
Vattenfall Services
Ny

Domäntekniker till Eskilstuna/Strängnäs

Sverige, Södermanland
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att...
Fortifikationsverket

Sommarjobb

Sverige
Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och...
Skogssällskapet

Verkställande Direktör

Sverige
HäradSkog omsätter knappt200 miljoner kr och har 13 anställda. HäradSkog förvaltar cirka 56 000 ha skog, varav ca 31 000 ha är allmänningsskogar och ca 25 000 ha är externa förvaltningsuppdrag...
Häradskog

Vi söker arbetsledare för arborist och trädgårdstjänster

Sverige, Östergötland | 1 vecka kvar!
Vi söker arbetsledare för arborist och trädgårdstjänster. För dig som tycker om träd, trädgård och människor. Arbetsuppgifter: arbetsledning, ansvarstagande, kundkontakter. DW Trädservice...
DW Trädservice

Marknadsområdeschef Mälardalen

Sverige, Västmanland | 1 dag kvar!
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa...
Stora Enso

Enhetschef för Prästlönetillgångarna

Sverige, Västra Götaland | 1 vecka kvar!
Till stöd för församlingarnas verksamhet arbetar Göteborgs stift med kapitalförvaltning, skogsbruk och exploatering. Detta sker bl.a. genom förvaltning av skogs- och jordbruksfastigheter samt värdepapper....
Svenska Kyrkan - Göteborgs stift

Ekolog

Sverige, Gävleborg | 1 vecka kvar!
BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa...
BillerudKorsnäs

Kundrådgivare till Jönköping

Sverige | 1 vecka kvar!
Biometria är den nya organisationen för virkesmätning- och redovisning och är en fusion av fyra föreningar: SDC och virkesmätningsföreningarna VMF Nord, -Syd och -Qbera. Biometria bidrar till att affärer...
Biometria

Virkesinköpare

Sverige | 1 vecka kvar!
BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa...
BillerudKorsnäs

Är du vår nya distriktschef?

Sverige | 1 vecka kvar!
AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks- och handelskoncern med verksamhet i Väst-/Mellansverige och Estland. Företaget grundades 1917 och har idag ca 1000 anställda och en omsättning på drygt 4 miljarder...
AB Karl Hedin