Samordnare - fastigheter och mark

Sverige, Norrbotten | 1 vecka kvar!
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning....

Skötselchef / arbetsledare

Sverige, Skåne | 2 veckor kvar!
Gunnars Granar AB är ett av Sveriges större julgransodlarföretag. Vi producerar och levererar julgranar till hela Sverige och till många länder i Europa. I vårt företag är utveckling och idérikedom...
Gunnars Granar

Plantskolechef

Sverige, Värmland | 1 vecka kvar!
Bergvik Skog är en av Europas största privata markägare. Bergvik Skog Plantor är ett helägt dotterbolag som årligen producerar 60 miljoner skogsplantor fördelat på tre plantskolor.
Bergvik Skog Plantor

Skogsinspektor till Uppland

Sverige, Uppsala | 21 timmar kvar!
Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det betyder bland annat att vi vill ge våra medlemmar så bra betalt...
Mellanskog

Skogsrådgivare i Värmland

Sverige, Värmland
Meraskog jobbar för långsiktigt och lönsamt skogsägande. Våra skogsrådgivare är personligt engagerade och som fristående aktör så förmedlar vi virke till dem som ger skogsägarna de...

Verksamhetsspecialist

Sverige
Virkesmätningskontroll VMK ekonomisk förening typgodkänner nya tekniker och metoder för virkesmätning av skogsråvara samt utvärderar mätningsresultat. VMK auktoriserar VMF Estonia och VMF Latvia för...