Skogforsk söker chef för Skogsskötselprogrammet

Sverige
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 120 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar...
Skogforsk

Maskinförare Slutavverkning till Östra Dalarna

Sverige, Dalarna
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi har cirka 25 000 medarbetare i över 30...
Stora Enso

Regionchef

Sverige, Västra Götaland
Derome är Sveriges största familjeägda träindustri med en verksamhet som omfattar allt från skog till färdigt hus. Vi sysselsätter 2 200 anställda på fler än 60 orter i Sverige, Norge och...

Vi söker flera Virkesköpare till olika orter

Sverige
BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa...
BillerudKorsnäs

Produktionsledare – Skogsförvaltning

Sverige
Vi är ett expanderande företag som arbetar med biobränsle och skogsförvaltning. Vi producerar ca 700.000 m3 skogsbränsle per år till 30 värmeverk. Vi arbetar även med ca 90.000 ha skogs- och...
Skogstjänst