Arrendeförvaltare jordbruk

Sverige | 20 timmar kvar!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att...
Fortifikationsverket

Skogsvårdsansvarig västra och mellersta Sverige

Sverige, Västra Götaland
Svensk Skogsservice AB är ett av Sveriges största skogsvårdsföretag. Vi är ett prisbelönt företag med höga ambitioner. Företaget har fokus på kvalitet och ekonomi. Kvalitet har redan från...
Svensk Skogsservice

Skogsförvaltare sökes till HS Konsult AB

Sverige, Skåne | 4 dagar kvar!
HS Konsult AB säljer oberoende rådgivning till lantbruksföretag i Uppsala, Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro, Gävleborg och Dalarnas län. Vi är 60 medarbetare på kontoren i Uppsala,...
HS Konsult AB

Fastighets- och affärsutvecklingschef

Sverige, Stockholm | 5 dagar kvar!
Bergvik Skog Öst äger och förvaltar cirka 300 000 hektar mark i Mellansverige. På koncernens mark bedrivs miljöcertifierat skogsbruk och vi upplåter mark till jakt, fiske, täktverksamhet, vindkraft mm. Virket...
Bergvik Skog Öst

Ekolog/naturvårdsspecialist

Sverige, Dalarna | 1 dag kvar!
KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi äger och förvaltar drygt 280 000 ha mark i Sverige, varav 228 500 ha är produktiv skogsmark. Vårt huvudkontor finns i Falun och våra lokalkontor...
Kopparfors Skogar