Sommarjobb

Sverige
Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och...
Skogssällskapet

Verkställande Direktör

Sverige | 4 dagar kvar!
HäradSkog omsätter knappt200 miljoner kr och har 13 anställda. HäradSkog förvaltar cirka 56 000 ha skog, varav ca 31 000 ha är allmänningsskogar och ca 25 000 ha är externa förvaltningsuppdrag...
Häradskog

Skogsinspektor - Vattenfall Services

Sverige, Östergötland | 3 dagar kvar!
Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och...
Vattenfall Services

Domäntekniker till Eskilstuna/Strängnäs

Sverige, Södermanland | 4 dagar kvar!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att...
Fortifikationsverket

Produktionsledare till Norra Värmland

Sverige, Värmland | 3 dagar kvar!
Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det betyder bland annat att vi vill ge våra medlemmar så bra betalt...
Mellanskog

ALFA Skogsservice söker drivna och ansvarstagande projektledare

Sverige
Alfa Skogsservice AB är ett ungt, modernt och snabbväxande företag med kvalitet som ledord! Vi utför service inom skogsvård, framförallt plantering, röjning och manuell trädfällning. ALFA Skogsservice...
Alfa Skogsservice

Torkskötare till Stenvalls Trä AB i Sikfors

Sverige, Norrbotten
Idag äger och driver Anna Flink, Sven och Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB. Alla syskonen har sedan barnsben varit engagerade i företaget, deras brinnande intresse för företaget har gjort att de utvecklat...
Stenvalls Trä AB
Ny

Inköpare

Sverige
VIDA är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar, men framför allt är...
Ny

Skoglig planerare

Sverige
KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi kommer att förvalta ca 285 000 ha mark i Sverige, varav 240 000 hektar är produktiv skogsmark. Vår vision är ”Ett långsiktigt ägande...
Kopparfors Skogar
Ny

Skogsvårdsledare

Sverige
KOPPARFORS SKOGAR AB är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Vi kommer att förvalta ca 285 000 ha mark i Sverige, varav 240 000 hektar är produktiv skogsmark. Vår vision är ”Ett långsiktigt ägande...
Kopparfors Skogar