Ny

Rundvirke Skog AB söker Virkesutsynare till Västernorrland

Enligt överenskommelse
Rundvirke Skog AB är råvarubolaget i Sveriges största specialvirkeskoncern- Rundvirke Industrier! Koncernen präglas av ett högt kvalitetstänkande från råvaruanskaffning till försäljning....
Rundvirke Skog

Gallringsentreprenör sökes

Norra Småland
Svenska kyrkans 13 Prästlönetillgångar är tillsammans en av Sveriges största markägare. Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant...
Svenska kyrkan - Linköpings stift

NORSKOG søker skog- og GIS-konsulent i fast stilling

Norge, Oslo | 3 dagar kvar!
NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele landet. NORSKOG arbeider med næringspolitikk og skogfaglig rådgivning. Tømmeromsetning og skogkultur går gjennom datterselskapet NORTØMMER. NORSKOG arbeider...

Chef för skogsutbildningen

Linköping | 10 dagar kvar!
Vreta utbildningscentrum Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under regionutvecklingsnämnden. Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är...
Vreta Utbildningscentrum

Förvaltare / Inköpare till Gustafsborgs säteri

Perstorp | 8 dagar kvar!
Gustafsborg förvaltar skogsfastigheter, utför avverkningsuppdrag, producerar samt köper och säljer skogsbränsle i Skåne. Vi har också verksamhet inom hyreshusförvaltning och kapitalförvaltning vilka...
Gustafsborg

Distriktschef till Södra Jämtlands distrikt

Södra Jämtland | 1 dag kvar!
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för...
Skogsstyrelsen

Hällefors Tierp Skogar AB söker en skogvaktaraspirant

Hälleforsdistriktet | 7 dagar kvar!
Hällefors Tierp Skogar AB ägs till 100% av Länsförsäkringsgruppen och bildades 2019 i samband med att Bergvik skog omstrukturerades. Bolaget äger ca 100 000 hektar skog jämt fördelat på områden i...
Hällefors Tierp Skogar