Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark. Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet.

SKOGVAKTARE till Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Arbetsuppgifter

Ledning och utveckling av Pajala m fl socknars allmänningsskog. Detta innebär att du ansvarar för planläggning av allmänningsskogen, utveckling av dess avkastande förmåga. planering av skogens årliga skötsel, virkesförsäljningar, jakt, vägar m.m.

Önskvärda kvalifikationer

Skoglig utbildning på högskolenivå samt erfarenhet av skoglig förvaltning.

Ansökan

Ansökan med CV och personligt brev senast 2019-09-10

till bjorn@kengisbruk.se.

Ansökningar behandlas löpande. 

Tillträdesdag: 2019-10-01 eller efter överenskommelse.

Stationeringsort: Pajala

Upplysningar

Björn Sohlberg, ordförande 070-269 20 20

Anders Ohls, skogvaktare 070-604 25 01

Mer om Pajala Allmänningsskog på: www.pajala-allmanning.se