Skogen i Skolan är ett samarbete mellan skolan och skogssektorn och bedrivs helt på skolans villkor. Verksamheten finns i hela landet men din arbetsplats blir på det nationella kansliet som sköts av Föreningen Skogen – en ideell allmännyttig förening som arbetar för hållbart brukande av skogen. Vi är tolv personer med mångskiftande kunskaper som har kontoret i centrala Stockholm.

Redaktör för modernt digitalt skogligt läromedel

Vill du utveckla ett digitalt läromedel för grundskolan?


Den svenska skogen är en fantastisk lärosal men även ett utmärkt tema i klassrummet när man lär sig allt från biologi och matematik till språk och hållbarhet. Vi söker en redaktör som kan utveckla webbaserade lektioner på temat skog och i enlighet med läroplanen. Till din hjälp har du både pedagogiska och skogliga specialister. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Dina uppgifter

  • Du blir projektansvarig för utvecklingen av ett webbaserat läromedel med lektioner under temat ”Skogens roll i en hållbar utveckling”.
  • Du håller ihop arbetet med personer som kan mycket om skolpedagogik, skog, skogsnäringen och teknisk webbutveckling.
  • Tillsammans bygger vi läromedlet med text, bild och film.
  • Du redovisar löpande resultatet för en styrgrupp av representanter för skogssektorn: forskning, myndigheter och näringsliv.

Din bakgrund

  • Du har gedigna erfarenheter av att uttrycka dig i text, bild och helst film. Du är van vid marknadsföring, inte minst i sociala medier.
  • Du har gedigna erfarenheter av att från start till mål driva projekt där många personer bidrar.
  • Du har mycket god struktur i ditt arbete.
  • Det är en fördel om du har dokumenterat intresse eller rent av professionella erfarenheter från skogssektorn och/eller grundskolan.

Arbetsgivaren
Läromedlet tas fram av Skogen i Skolan som är ett samarbete mellan skolan och skogssektorn och bedrivs helt på skolans villkor. Verksamheten finns i hela landet men din arbetsplats blir på det nationella kansliet som sköts av Föreningen Skogen – en ideell allmännyttig förening som arbetar för hållbart brukande av skogen. Vi är tolv personer med mångskiftande kunskaper som har kontoret i centrala Stockholm.

Kontakt
Skicka din ansökan senast den 21 januari till rose-marie.hogberg@skogen.se. För frågor om rekryteringen eller tjänsten når du Rose Marie Högberg på samma mejl eller på telefon 08-4121595.