Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och överträffa dessa mål. Vi är en grön organisation som arbetar för en hållbar utveckling och vi finns i Sverige, Finland och Baltikum.

Produktions- och kvalitetsutvecklare

Som produktions- och kvalitetsutvecklare arbetar du aktivt med kvalitetshöjande åtgärder gentemot våra kunder, entreprenörer och transportörer. Du ingår i ett team med produktionsansvariga som leds av produktions- och virkeschef. För att nå våra gemensamma mål krävs ett nära samarbete med såväl interna resurser som externa entreprenörer och samarbetspartners. Du arbetar operativt med uppfyllnad av certifieringskrav, är delaktig i utvecklingsfrågor inom produktion och produktionssystem samt att kvalitetssäkra transportsystem, apteringsfiler, utbytesprognoser, leveransprecision o.s.v. Ditt engagemang och arbete kommer att vara en viktig del för att kvalitetssäkra Skogssällskapets verksamhet utifrån kundernas krav på en professionell förvaltningsverksamhet. 

För att trivas i rollen som produktions- och kvalitetsutvecklare är det viktigt att ha god social kompetens, vara strukturerad och gilla att vara aktiv ute i verksamheten. Ditt specialintresse får gärna vara IT och utveckling av IT-system. Vår organisation är målstyrd, vi leds av våra värderingar och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Skogssällskapets värderingar är öppenhet, respekt, proaktivitet och kundfokus.

Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning med några års branscherfarenhet.

Då Skogssällskapet har verksamhet i hela Sverige kommer tjänsten att innebära resor. 

Placeringsort: Göteborg, Stockholm eller Uppsala

Ytterligare information:

Pontus Larsson, produktions- och virkeschef tel. 031-335 66 34

Fackliga kontakter:

SACO: Thies Eggers, tel. 018-14 01 09

Ledarna: Bengt Furenäs, tel. 033-10 62 03

Ansökan

Maila din ansökan till: rekrytering@skogssallskapet.se så snart som möjligt, dock senast 2019-06-25 och märk den med “POKU1909”. Vi kommer att behandla ansökningar och inleda intervjuer löpande.