Kalkylator/Entreprenadingenjör

Sverige, Stockholm
Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen. Läs mer på vår hemsida...
Skogsentreprenörerna

Skogsinspektor till Norra Värmland

Sverige, Värmland
Mellanskog är en ekonomisk förening som ägs av 26 000 privata skogsägare. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det betyder bland annat att vi vill ge våra medlemmar så bra betalt...
Mellanskog

Produktionsledare med placering i Dalarna

Sverige, Dalarna
BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa...
BillerudKorsnäs

Virkesköpare till Uppland

Sverige, Uppsala
BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vi har en informell, förbättringsinriktad företagskultur som uppmuntrar individen till att tänka nytt, samarbeta, ta ansvar och skapa...
BillerudKorsnäs

Var med och utveckla framtidens skogar

Sverige, Skåne
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi omkring 120 anställda, varav 80 är forskare. Vi finns på tre orter, Uppsala (huvudkontor), Sävar...
Skogforsk

Marknadsansvarig – Svenska PEFC

Sverige, Stockholm | 1 vecka kvar!
PEFC arbetar för ett uthålligt skogsbruk och produkter från hållbart brukade skogar. PEFC tar fram standarder för certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter med hänsyn till miljö, sociala...

SLU söker fältpersonal

Sverige | 4 dagar kvar!
Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå ansvarar för flera inventeringsprogram. Dessa har till syfte att följa upp tillstånd och förändring i landskapet från kust till fjäll.

Hällefors Tierp Skogar AB söker Skogvaktare till Uppsala/Tierp

Sverige, Uppsala | 4 dagar kvar!
Hällefors Tierp Skogar AB är ett nybildat skogsbolag som äger ca 100 000 ha. Våra skogar är belägna kring Hällefors i norra Örebro län och Tierp i norra Uppland. Vi avverkar ca 350 000 m3fub/år....
Hällefors Tierp Skogar