Skogsskötselspecialist

Sverige, Västernorrland | 1 dag kvar!
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar....

Vi söker säljare

Sverige | 3 dagar kvar!
Interagro Skog är ett företag som utvecklar och tillhandahåller produkter i syfte att minska skadorna från skogens mest betydande skadegörare; rotticka, snytbagge och klövvilt. Företaget har varit...
Interagro SkogAB

SKOGVAKTARE till Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Sverige | 2 veckor kvar!
Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark. Pajala, Junosuando och...
Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Skogsförvaltare till östra Svealand

Sverige | 3 dagar kvar!
Skogssällskapet förvaltar skog utifrån från kundens mål. Med team som består av skogsförvaltare, fastighetskonsulter, ekonomer och produktionsledare gör vi allt för att nå och...
Skogssällskapet