SKOGVAKTARE till Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog

Sverige | 2 veckor kvar!
Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark. Pajala, Junosuando och...
Pajala m.fl. socknars Allmänningsskog