Domäntekniker till Eskilstuna/Strängnäs

Sverige, Södermanland | 4 dagar kvar!
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare. Vi arbetar med avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader och bergrum, på flygfält och marinbaser. Vi har regeringens uppdrag att se till att...
Fortifikationsverket